INFO...

...

Nuttige links...

nocnsfcentrumveiligesportnederlandrgb.jpg

VCP team

nog niet ingevuld/gekozen/aangewezen/ingesteld

STAND VAN ZAKEN

Stap 1

  • gedragsregels jeugdbegeleiders/coaches
  • gedragsregels competitie begeleiders
  • aanstellen Vertrouwens ContactPersoon

Stap 2

  • invulling na afronden stap 1

VEILIG SPORTEN

In gegeven door wijzigingen in het sportbeleid binnen de Gemeente Den Bosch zijn alle verenigingen welke onder jeugd sport subsidie regelingen (willen) vallen verplicht om te voldoen aan de nieuwe gemeentelijke regels rondom het veilig sport klimaat.

 

Op dit moment wordt er op de achtergrond hard gewerkt om dit alles geregeld en ingericht te krijgen voordat we in januari/februari 2021 weer subsidie kunnen aanvragen.

 

Hieronder de eisen van de Gemeente Den Bosch waar wij als BV Den Bosch dus aan moeten gaan voldoen:

 

Aanpassing subsidieregeling vanaf 2021

Vanaf 2021 worden de onderwerpen ‘Positieve Sportcultuur’ en ‘Positieve Gezondheid’ aan de subsidieregeling gekoppeld. Sportverenigingen die gebruik willen maken van de jeugdsportsubsidie worden hierdoor aangezet om met deze twee thema’s aan de slag te gaan.

 

Daarom worden vanaf 2021 de volgende voorwaarden aan de subsidieregeling toegevoegd. Positief Sportklimaat Vanaf 2021 wordt van sportverenigingen de volgende inzet op het onderwerp ‘Positief Sportklimaat’ verwacht.

  1. Vrijwilligers die voor een sportvereniging actief zijn, hebben een ‘Verklaring omtrent het gedrag’ (VOG).
  2. De sportvereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) en/of normen & waarden commissie aangesteld.
  3. De sportvereniging kent duidelijke gedragsregels ter bevordering van een positieve sportcultuur en draagt die ook actief en zichtbaar uit onder de leden.

 

Het bestuur van de BV Den Bosch heeft contact met het NOC*NSF om hierover extra informatie in te winnen in het bereiken van deze punten. Momenteel is met name in het traject rondom de VOG verklaringen onduidelijk of dat enkel geld voor jeugdbegeleiders, of ook voor alle vrijwilligers binnen de vereniging, al dan niet inclusief bestuur. Daarin zijn de details van de Gemeente afwijkend t.o.v. de reglementen welke door de NOC*NSF worden gehanteerd.

 

De BV Den Bosch kan/zal in dit traject ondersteuning krijgen van Centrum voor Veilige Sport (zie link)

 

Via deze speciale pagina zullen wij u op de hoogte houden van onze vorderingen! Als u vragen heeft, richt deze dan bijvoorkeur aan het bestuur via secretaris@bowlingdenbosch.nl met een cc naar voorzitter@bowlingdenbosch.nl